Computer Institute of Ramkhamhaeng University.

สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

"สร้างสรรค์ พัฒนา ด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยี"
  • ปวงชนชาวรามคำแหง ถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้

  • ปวงชนชาวรามคำแหง ถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้

  • ปวงชนชาวรามคำแหง ถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้

บริการของเรา

บริการของฝ่ายต่างๆในสถาบันคอมพิวเตอร์

บุคลากร

บุคลากรสถาบันคอมพิวเตอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มราชการ ฟอนต์ และอื่นๆ

ข่าวรับสมัคร

รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันคอมพิวเตอร์

23 March 2016
รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันคอมพิวเตอร์

รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันคอมพิวเตอร์ ติดต่อสอบถาม 02-3108852 ยื่นใบสมัครได้ที่ ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาว...

เปิดรับสมัครอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ม.ราม และสำหรับบุคคลทั่วไป

22 November 2015
เปิดรับสมัครอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ม.ราม และสำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดรับสมัครอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ม.ราม และสำหรับบุคคลทั่วไป โทร 02-310-8851, 02-310-8853 ห้องรับสมัคร 02-3108800 กด 2269 Website : www.ctc.ru...

« »

สาระน่ารู้

การประเมินค่างาน โดย คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์

17 June 2016
การประเมินค่างาน โดย คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์

การประเมินค่างานโดย คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์บุคลากรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน...

แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

26 January 2016
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ

23 November 2015
การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ

การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2...

ขออนุมัติหลักการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อน พรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประกาศใช้...

22 November 2015
ขออนุมัติหลักการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อน พรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประกาศใช้...

ขออนุมัติหลักการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อน พรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประกาศใช้...

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

22 November 2015
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย/หน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย/โค...

กฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

22 November 2015
กฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เอื้อน ปิ่นเงิน ผู้อำนวยการสถา...

การจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

22 November 2015
การจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

การจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

« »

RU Applications for Andriod

RU News

RU News

Applications สำหรับสมาร์ทโฟนที่มีระบบปฏิบัติการ Andriod บริการข่าวสาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

e-services RU

e-services RU

ให้บริการเกียวกับการเช็คเกรด ตารางสอบ และผลการเรียนทั้งหมดของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยร...

RU e-books

RU e-books

Applications สำหรับสมาร์ทโฟนที่มีระบบปฏิบัติการ Andriod ตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลั...

RU M-Learning

RU M-Learning

Applications สำหรับสมาร์ทโฟนที่มีระบบปฏิบัติการ Andriod Course On Demand (M-Learning) วีดี...

รายการไอทีคอนเนอร์ โดย สถาบันคอมพิวเตอร์ ม.รามคำแหง

รายการไอทีคอนเนอร์ โดย สถาบันคอมพิวเตอร์ ม.รามคำแหง

Security IT News

7 ภัยคุกคามไซเบอร์ที่น่ากลัวที่สุดในโลก จัดอันดับโดย SANS Institute

7 ภัยคุกคามไซเบอร์ที่น่ากลัวที่สุดในโลก จัดอันดับโดย SANS Institute

ภัยคุกคามไซเบอร์ในปัจจุบันมีมากมายหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น Ransomware, Web Attacks, Phishing หรือ DDoS แต่การโจมตีแบบไหนล่ะที่ส่งผลกระทบร้ายแรงมากที่สุด ภายในงานประชุม RSA ที่ซานฟรานซิสโก เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญจาก SANS Institute ได้ทำการจัดอันดับภัยคุกคามที่อันตรายที่สุดในโลก 7 รายการ ดังนี้ Credit: Mark Hachman 1. Ransomware Ransomware ตัวแรกถูกค้นพบเมื่อ 20 ปีก่อน และพัฒนาจนกลายเป็น Crypto-ransomware อันร้ายกาจที่พร้อมเข้ารหัสข้อมูลสำ...

กระรอก: ภัยคุกคามใหญ่ของระบบไฟฟ้า ที่อันตรายยิ่งกว่า Hacker

กระรอก: ภัยคุกคามใหญ่ของระบบไฟฟ้า ที่อันตรายยิ่งกว่า Hacker

ในงาน RSA Conference ที่จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานี้ ทาง Marcus Sachs ผู้ดำรงตำแหน่ง CSO แห่ง North American Electric Reliability Corporation (NERC) ได้ออกมาเปิดเผยว่า กระรอกนั้นคือภัยคุกคามของระบบไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาที่อันตรายที่สุด และอันตรายยิ่งกว่า Cyberattack เสียอีก Credit: ThreatPost ในมุมของการปกป้องระบบการจ่ายไฟฟ้าทั่วประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ประเด็นใดๆ ก็ตามที่ส่งผลร้ายต่อระบบจ่ายไฟฟ้าได้นั้นก็ถือเป็นภัยคุกคามที่ต้องนำมาอยู่ในภาพของการ...

6 ปีผ่านไป Google แบนเว็บไซต์นับล้าน ทำเนียบขาว นาซ่า โดนฟ้องไปด้วย

6 ปีผ่านไป Google แบนเว็บไซต์นับล้าน ทำเนียบขาว นาซ่า โดนฟ้องไปด้วย

ตั้งแต่ปี 2011 จนถึงตอนนี้ Google รับคำร้องขอลบการทำ Index เว็บไซต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มากกว่า 2,000 ล้าน URLs เพื่อไม่ให้เว็บไซต์เหล่านั้นแสดงผลบนการจัดอันดับของ Google ที่น่าแปลกใจคือ เว็บไซต์ของรัฐบาลและเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงหลายเว็บ เช่น เว็บทำเนียบขาว เว็บนาซ่า ต่างถูกฟ้องร้องด้วย รายงานความโปร่งใสของ Google ได้อัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ต่างๆ ระบุว่า ตั้งแต่ Google เปิดให้ยื่นคำร้องกรณีที่เว็บไซต์ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ จนถ...

Microsoft เพิ่ม 3 ฟีเจอร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยบน Office 365

Microsoft เพิ่ม 3 ฟีเจอร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยบน Office 365

Microsoft ประกาศเปิดตัว 3 ฟีเจอร์ใหม่ด้านความมั่นคงปลอดภัยเพื่อช่วยให้ Office 365 สามารถตรวจจับพฤติกรรมการใช้ที่ผิดปกติและลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภัยคุกคาม เพื่อช่วยปกป้องผู้ใช้และข้อมูลที่อยู่นอกระบบ Firewall ขององค์กร ดังนี้ 1. Office 365 Secure Score Secure Score เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่คอยให้คะแนนการป้องกันและการตั้งค่าต่างๆ ของ Office 365 ที่ผู้ดูแลระบบทำไว้ ช่วยให้ผู้ดูแลระบบมองเห็นและเข้าใจถึงการตั้งค่าด้านค...

5 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Data Privacy

5 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Data Privacy

หลังจากที่มีข่าวเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ ทำให้ประชาชนทั่วไปหันมาสนใจเรื่อง Data Security และ Data Privacy มากขึ้น การปกป้อง Privacy เรียกได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญกว่าที่หลายคนคาดคิด และทำได้ไม่ยากนัก บทความนี้เราจะมาไขกระจ่างเกี่ยวกับ Data Privacy ที่หลายคนมักเข้าใจผิด Credit: Rawpixel.com/ShutterStock 1. ไม่เห็นมีอะไรจะต้องปิดบังเลย ทำไมฉันถึงต้องเข้ารหัสข้อมูลตัวเองด้วย ถ้าเป็นข้อมูลการเล่นอินเทอร์เน็ตทั่วๆ ไปคงใช่ แต่ถ้าเป็นข้อมูลเกี่ย...

NIST ประกาศขอความร่วมมือพัฒนา Quantum-proof Encryption Algorithm

NIST ประกาศขอความร่วมมือพัฒนา Quantum-proof Encryption Algorithm

Quantum Computing เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้กลศาสตร์ควอนตัมเข้ามาสนับสนุนเพื่อให้สามารถประมวลผลได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมหลายเท่าตัว ช่วยให้สามารถคำนวณและแก้ไขสูตรทางคณิตศาสตร์ที่มีความซับซ้อนได้เร็วอย่างที่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเทียบไม่ติด อย่างไรก็ตาม การมาถึงของ Quantum Computer ก็ส่งผลอัลกอริธึมการเข้ารหัสเช่นเดียวกัน Credit: Erick Lucero อัลกอริธึมการเข้ารหัสข้อมูลในปัจจุบันอาศัยการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน ส่งผลให้ในเชิงทฤษฎ...

AV-TEST ออกผลทดสอบระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับ macOS Sierra ประจำปี 2016

AV-TEST ออกผลทดสอบระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับ macOS Sierra ประจำปี 2016

ถึงแม้ว่าภัยคุกคามบน macOS จะมีน้อยกว่าบน Windows แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ใช้ Mac จะปลอดภัยจากมัลแวร์และการโจมตีไซเบอร์ AV-Test สถาบันวิจัยอิสระทางด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ IT ได้ออกผลทดสอบโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับ macOS Sierra ประจำปี 2016 พบมี 4 ผลิตภัณฑ์สามารถตรวจจับมัลแวร์ได้ 100% Credit: jannoon028/ShutterStock ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมการทดสอบได้แก่ Avast Mac Security 2015 11.18 (ฟรี) AVG AntiVirus 2015.0 (ฟรี) Bitdefender Antivirus...

พบ Botnet ตัวใหม่ คล้าย Mirai พุ่งเป้า Linux Server และอุปกรณ์ IoT

พบ Botnet ตัวใหม่ คล้าย Mirai พุ่งเป้า Linux Server และอุปกรณ์ IoT

ESET ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์​ Antivirus ชื่อดังออกมาเปิดเผยถึง Botnet ตัวใหม่ที่เริ่มแพร่กระจายเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายคือ Linux Server และอุปกรณ์​ IoT ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Linux ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบว่า Botnet ดังกล่าวจะทำความเสียหายแก่ระบบอินเทอร์เน็ตแต่อย่างใด เพียงแค่แพร่กระจายตัวรอรับคำสั่งจากแฮ็คเกอร์เท่านั้น Credit: ShutterStock.com Botnet ดังกล่าวมีชื่อว่า Rakos แพร่กระจายตัวไปยังอุปกรณ์อื่นผ่านทางการโจมตีแบบ Dictionary (Brute...

นักวิจัยด้านความปลอดภัยพบช่องโหว่บน Wix ขโมยเว็บไซต์ทั้งหมดบน Wix ได้

นักวิจัยด้านความปลอดภัยพบช่องโหว่บน Wix ขโมยเว็บไซต์ทั้งหมดบน Wix ได้

Matt Austin นักวิจัยด้านความปลอดภัยอาวุโสจาก Constrast Security ได้ออกมาเปิดเผยว่าพบช่องโหว่ DOM-based Cross-site Scripting บน Wix.com ผู้ให้บริการเว็บไซต์บน Cloud ที่มีเว็บไซต์อยู่นับล้านบนนั้น และถึงแม้จะแจ้ง Wix.com ไปแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม จนถึงทุกวันนี้ช่องโหว่นั้นก็ยังคงปรากฎอยู่ ช่องโหว่นี้สามารถเกิดขึ้นได้โดยการปรับค่า Parameter เพียงค่าเดียวบนเว็บไซต์ใดๆ ของ Wix ก็ได้ เพียงเท่านี้ก็ทำให้โค้ด JavaScript ของผู้โจมตีสามารถทำงานเป็นส่วนหนึ่ง...

พบช่องโหว่บน MySQL, MariaDB, Percona ใช้โจมตีต่อเนื่องได้ แนะให้ Patch โดยด่วน

พบช่องโหว่บน MySQL, MariaDB, Percona ใช้โจมตีต่อเนื่องได้ แนะให้ Patch โดยด่วน

Dawud Golunski นักล่าช่องโหว่ของ Software ได้ออกมาเปิดเผยถึงการค้นพบช่องโหว่ Race Condition บน MySQL, MariaDB และ Percona ซึ่งสามารถใช้โจมตีต่อเนื่องได้ และรายงานไปยังเหล่านักพัฒนาของทั้ง 3 ระบบเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนะนำให้เหล่าผู้ที่ใช้งานระบบเหล่านี้เตรียมตัว Patch โดยด่วน Credit: ShutterStock.com ช่องโหว่นี้จะถูกโจมตีได้จากผู้ประสงค์ร้ายที่มีสิทธิ์สามารถทำการเรียกใช้คำสั่ง Select, Insert หรือ Create บนระบบฐานข้อมูลได้ เพื่อใช้ช่องโหว่นี้ในการรัน...

TechTalk Webinar: อัปเดตเทรนด์ภัยคุกคามล่าสุด พร้อมแนะนำฟีเจอร์ที่ Next-generation Firewall “อัจฉริยะ” ควรมี

TechTalk Webinar: อัปเดตเทรนด์ภัยคุกคามล่าสุด พร้อมแนะนำฟีเจอร์ที่ Next-generation Firewall “อัจฉริยะ” ควรมี

Bangkok System & Software Co.,Ltd. บริษัทที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยชื่อดัง ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทางด้าน Network และ Security เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “อัปเดตเทรนด์ภัยคุกคามล่าสุด พร้อมแนะนำฟีเจอร์ที่ Next-generation Firewall ‘อัจฉริยะ’ ควรมี” ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2016 ผ่านช่องทาง TechTalk Webinar ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รายละเอียดการบรรยาย หัวข้อ: อัปเดตเทรนด์ภัยคุกคามล่าสุด พร้อมแนะนำฟีเจอร์ที่ Next-generation Firewall “อัจฉริยะ”...

พบ Mirai-based Botnets ยิง DDoS ใส่เป้าหมายหลายกลุ่ม

พบ Mirai-based Botnets ยิง DDoS ใส่เป้าหมายหลายกลุ่ม

จนถึงตอนนี้ ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง Mirai-based Botnets ที่ใช้ยิง DDoS ใส่ Dyn DNS เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม แต่จากการติดตามพฤติกรรมของมัลแวร์ล่าสุด พบว่ามีการยิง DDoS ไปยังเป้าหมายกลุ่มอื่นๆ อีกมากมาย ไม่เว้นแม้แต่ผู้เล่นวิดีโอเกม Credit: ShutterStock ทีมนักวิจัยจาก MalwareTech ระบุว่า ได้ติดตามทราฟฟิคของ Mirai-based Botnet พบว่าหลังจากวันศุกร์ที่ผ่านมา มีการโจมตีแบบ DDoS เกิดขึ้นหลายครั้งกับหลายกลุ่มเป้าหมาย แต่เป็นการโจมตี...

มัลแวร์ Ransomware นาม CERBER3 ลามเข้าไทย !! หลายองค์กรโดนเข้าแล้ว

มัลแวร์ Ransomware นาม CERBER3 ลามเข้าไทย !! หลายองค์กรโดนเข้าแล้ว

Ransomware ยังเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่อง ภาครัฐและเอกชนโดนกันให้วุ่น ล่าสุดอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ได้เจอกับตัวเอง ทั้งๆ ที่ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไว้รัสจากค่ายดัง ก็ไม่สามารถป้องกันได้ โดยเข้ารหัสทั้งไฟล์, ภาพ, ภาพยนต์, งานพิมพ์, เอกสารทางราชการต่างๆ แม้แต่ไฟล์ Presentation กลายเป็น นามสกุล .CERBER3 ทั้งหมด พร้อมทั้งเจรจาเรียกค่าไถ่ที่ 500 เหรียญฯ จากการสอบถามเหยื่อที่โดนเข้ารหัสไฟล์ครังนี้ระบุว่า เขาได้รับเมล์ลวงอันหนึ่ง ซึ่งระบุว่าเป็นงานวิจัยจา...

รายงานจาก Akamai ระบุ มีการโจมตีแบบ DDoS เพิ่มขึ้นกว่า 129% ! ช่างน่ากลัวนัก !

รายงานจาก Akamai ระบุ มีการโจมตีแบบ DDoS เพิ่มขึ้นกว่า 129% ! ช่างน่ากลัวนัก !

Akamai Technologies, Inc. ผู้ให้บริการเครือข่ายการส่งคอนเทนต์ (CDN) เปิดเผยรายงาน Second Quarter, 2016 State of the Internet / Security Report ซึ่งเกิดจากการรวบรวมข้อมูลบนระบบ Akamai Intelligent Platform รายงานฉบับนี้สะท้อนภาพรวมด้านความปลอดภัยบนคลาวด์ โดยเฉพาะแนวโน้มการโจมตีในรูปแบบ DDoS การโจมตีเว็บแอพพลิเคชั่น รวมทั้งทราฟฟิคประสงค์ร้ายที่มาจากโปรแกรมบอท “แม้ว่าขนาดการโจมตีจะเล็กลง แต่เรายังคงเห็นจำนวนการโจมตีเพิ่มขึ้น เนื่องจากเครื่องมือโจมตี...

ยาถอนพิษ Ransomware ฟรี !! จัดการได้หลายตัวอยู่ ลองโหลดมาใช้งานกันดู !

ยาถอนพิษ Ransomware ฟรี !! จัดการได้หลายตัวอยู่ ลองโหลดมาใช้งานกันดู !

ใครโดน Ransomware ลองโหลด File Decryptor ของ Trend Micro มาใช้…จัดการได้หลายสปีชี่ส์ ! เพจนี้เป็นแนวทางและคำสั่งของการดาวน์โหลดและใช้งานเครื่องมือ Trend Micro Ransomware File Decryptor ซึ่งเป็นตัวล่าสุด โดยจะเป็นเครื่องมือในการทำการถอดรหัสไฟล์ที่ถูก Ransomware ในตระกูลต่างๆ ทำการเข้ารหัสไว้ เครื่องมือตัวนี้ สามารถที่จะจัดการกับพวก Ransoware ต่างๆ อาทิ CryptXXX, TeslaCrypt, SNSLocker, AutoLocky, BadBlock, 777, XORIST, XORBAT, MirCop, LECHIFFRE, N...

ว่ากันว่า “Ripper” คือมัลแวร์ตัวการ…ในการปล้นเงินจากตู้ ATM ของธนาคารในไทย

ว่ากันว่า “Ripper” คือมัลแวร์ตัวการ…ในการปล้นเงินจากตู้ ATM ของธนาคารในไทย

ในบล็อกของ Trend Micro นั้น นักวิจัยด้านความปลอดภัยได้เขียนบล็อกเกียวกับมัลแวร์กลุ่มใหม่ที่พุ่งเป้าโจมตีตู้ ATM โดยเฉพาะ ชื่อ “Ripper” (มาจากชื่อไฟล์ ATMRipper.pdb ในมัลแวร์) ซึ่งเชื่อว่าเป็นตัวการในการปล้นเงินจากตู้ ATM ในไทยเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมา โดยพบว่ามัลแวร์กลุ่มนี้ออกแบบมาสำหรับตู้ ATM ของผู้ผลิตรายใหญ่ทั้งสามเจ้า ได้แก่ Wincor Nixdorf, Diebold, และ NCR ซึ่งตู้ของ Wincor Nixdorf จะเสี่ยงต่อมัลแวร์กลุ่มนี้มากที่สุด (แม้ว่าตู้ธนาคารออมสินที่...

รายงานเผย กว่า 88% ของ Ransomware มุ่งโจมตีหน่วยงานด้านสาธารณสุข

รายงานเผย กว่า 88% ของ Ransomware มุ่งโจมตีหน่วยงานด้านสาธารณสุข

Solutionary บริษัท ด้านความปลอดภัยในเครือ NTT Group ออกมาเปิดเผยถึงสถิติเกี่ยวกับ Ransomware ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2016 ที่ผ่านมา พบว่า 88% ของ Ransomware ถูกค้นพบในหน่วยงานด้านสาธารณสุข และ CryptoWall ยังคงเป็น Ransomware ที่แพร่กระจายตัวมากที่สุด คิดเป็น 94% ของ Ransomware ทั้งหมด “หน่วย งานด้านสาธารณสุขตกเป็นเป้าหมายของ Ransomware มากที่สุด เนื่องจากหน่วยงานจำเป็นต้องจ่ายค่าไถ่ให้แก่แฮ็คเกอร์ เพื่อที่จะได้กู้คืนข้อมูลผู้ป่วยกลับมาให้เร็วที่...

QRLJacking: เทคนิคแฮ็คระบบล็อกอินที่ใช้ QR Code

QRLJacking: เทคนิคแฮ็คระบบล็อกอินที่ใช้ QR Code

Mohammed Abdelbasset Elnouby นักวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลชาวอียิปต์จาก Seekurity Inc. ออกมาเปิดเผยถึงเทคนิคการทำ Session Hijacking สำหรับใช้แฮ็คข้อมูลบัญชีผู้ใช้จากการล็อกอินผ่านทาง QR Code โดยเรียกเทคนิคนี้ว่า QRLJacking (Quick Response Code Login Jacking) หลาย ท่านน่าจะเคยเห็นวิธีการล็อกอินโดยใช้ QR Code บนแอพพลิเคชันชื่อดังหลายประเภท เช่น Line หรือ WhatsApp บน PC/Mac ซึ่งช่วยให้คุณสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานแอพพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วโดยไ...

พบ SAP กว่า 36,000 ระบบเชื่อมต่อออนไลน์ เสี่ยงตกเป็นเป้าหมายของการโจมตี

พบ SAP กว่า 36,000 ระบบเชื่อมต่อออนไลน์ เสี่ยงตกเป็นเป้าหมายของการโจมตี

ERPScan ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบ ERP ออกรายงาน SAP Cybersecurity Threat Report ฉบับล่าสุด แบ่งเป็น 3 หัวข้อหลัก คือ Product Security, Implementation Security และ Security Awareness ระบุ พบ SAP กว่า 36,000 ระบบเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ทั้งๆ ที่ควรเป็นระบบปิด เปิดช่องให้แฮ็คเกอร์สามารถโจมตีได้ โดย ปกติแล้ว การสื่อสารกันระหว่าง SAP Servers จะใช้โปรโตคอลเฉพาะของทาง SAP ซึ่งระบบสแกนทั่วไปไม่สามารถค้นหาเจอ แต่ทาง ERPScan ได้ใช้วิธีการสแกน...

NSS Labs ออกผลทดสอบ Breach Detection Systems ปี 2016

NSS Labs ออกผลทดสอบ Breach Detection Systems ปี 2016

NSS Labs บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัย ออกรายงงานผลการทดสอบ Breach Detection Systems ประจำปี 2016 พร้อม Security Value Map (SVM) พบว่ามี 6 จาก 9 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจัดอันดับเป็น “Recommended” และ 1 ผลิตภัณฑ์ถูกจัดอันดับเป็น “Caution” Breach Detection Systems เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการการตรวจจับไฟล์และทราฟฟิคแปลกปลอมที่มีความเสี่ยง ที่จะทำอันตรายต่อระบบ ซึ่งสามารถบายพาสการตรวจจับแบบดั้งเดิมได้ ดังนั้น การทดสอบของ NSS Labs นี้จึงปร...

พบ Malware บน Mac พรางตัวด้วยเครือข่าย Tor เชื่อมต่อกลับไปยังผู้โจมตี

พบ Malware บน Mac พรางตัวด้วยเครือข่าย Tor เชื่อมต่อกลับไปยังผู้โจมตี

Bitdefender ได้ออกมาเปิดเผยถึงการค้นพบ Malware ที่ใช้โจมตีและเข้าควบคุมเครื่อง Mac นั้นผ่านทางเครือข่าย Tor เพื่อให้ยากต่อการตรวจจับ Credit: Nomad Soul/ShutterStock ซอฟต์แวร์ ตัวที่ถูกค้นพบนี้คือ EasyDoc Converter.app ที่ดูเผินเหมือนจะเป็นตัวแปลงไฟล์ แต่กลับไม่สามารถแปลงไฟล์ใดๆ ได้ แถมยังติดตั้ง Malware ที่มีความซับซ้อนสูงบนเครื่องเพื่อเจาะช่องโหว่และเข้าควบคุมเครื่อง Mac เพื่อใช้เป็น Botnet หรือคอยสอดส่องการใช้งานของเจ้าของเครื่องแทนอีกต่างหาก...

พบช่องโหว่ Full Disk Encryption บน Android กว่าร้อยล้านเครื่องเสี่ยงถูกแคร็กเพื่อขโมยข้อมูล

พบช่องโหว่ Full Disk Encryption บน Android กว่าร้อยล้านเครื่องเสี่ยงถูกแคร็กเพื่อขโมยข้อมูล

Gal Beniamini ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยพบช่องโหว่ CVE-2015-6639 และ CVE-2016-2431 บนสมาร์ทโฟน Android ที่ใช้ชิพประมวลผล Qualcomm Snapdragon ส่งผลให้แฮ็คเกอร์สามารถแคร็กอุปกรณ์ที่เข้ารหัสทั้งเครื่อง (Full Disk Encryption) เพื่อขโมยข้อมูลความลับที่เก็บไว้ได้อย่างง่ายดาย Credit: Pretty Vectors/ShutterStocks กระทบ Android หลายร้อยล้านเครื่อง และยังไม่มีแพทช์อุดช่องโหว่ การ แคร็ก Full Disk Encryption บน Android นี้ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการที่ยุ...

พบช่องโหว่ BadTunnel ใน NetBIOS กระทบ Windows ทุกเวอร์ชัน ไมโครซอฟท์ออกแพตช์แก้แล้ว

พบช่องโหว่ BadTunnel ใน NetBIOS กระทบ Windows ทุกเวอร์ชัน ไมโครซอฟท์ออกแพตช์แก้แล้ว

Yang Yu นักวิจัยจากบริษัทความปลอดภัย Xuanwu Lab ในเครือ Tencent รายงานบั๊กความปลอดภัยตัวใหม่ที่เขาตั้งชื่อว่า BadTunnel กระทบกับ Windows ทุกรุ่น รวมถึง Windows XP ที่หมดระยะซัพพอร์ตไปแล้วด้วย BadTunnel เป็นช่องโหว่ที่เกี่ยวกับ NetBIOS (API ด้านเครือข่ายที่ Windows ซัพพอร์ต) โดยเปิดทางให้แฮ็กเกอร์สามารถปลอม NetBIOS Name Server ได้ ตัวผู้ค้นพบระบุว่าช่องโหว่นี้กระทบ Windows เป็นจำนวนกว้างที่สุดเท่าที่เคยเจอมา ไมโครซอฟท์ออกแพตช์แก้ช่องโหว่นี้แล้ว (...

Emsisoft ออก Decrypter ปลดรหัส Apocalypse Ransomware

Emsisoft ออก Decrypter ปลดรหัส Apocalypse Ransomware

Emsisoft ผู้ให้บริการโซลูชัน Anti-malware ชื่อดังออก Decrypter สำหรับปลดรหัส Ransomware ตัวใหม่ ชื่อว่า Apocalypse ซึ่งหลังจากเข้ารหัสไฟล์ข้อมูลแล้วจะใช้นามสกุลเป็น .encrypted และบังคับให้เหยื่อส่งอีเมลไปยัง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak86c2868888fbcebd4f242c3b4df9fe6c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + '...

ทำไมนโยบายการตั้งรหัสผ่านให้ซับซ้อนถึงไม่ได้ช่วยให้คุณปลอดภัย

ทำไมนโยบายการตั้งรหัสผ่านให้ซับซ้อนถึงไม่ได้ช่วยให้คุณปลอดภัย

ทำไมนโยบายการตั้งรหัสผ่านให้ซับซ้อนถึงไม่ได้ช่วยให้คุณปลอดภัย หลาย คนต่างเข้าใจว่า การมีนโยบายการตั้งรหัสผ่านที่ซับซ้อนจะช่วยปกป้องผู้ใช้จากการโจมตีหรือ แฮ็คเกอร์ได้ แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัย Rick Redman ได้อธิบายถึงสาเหตุว่า ทำไมต่อให้มีนโยบายเหล่านั้นแล้ว แฮ็คเกอร์กลับยังสามารถแคร็กรหัสผ่านได้ รวมไปแนะนำวิธีการตั้งรหัสผ่านให้ปลอดภัยสุดๆ Credit: ShutterStock.com ยาว ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข อักขระพิเศษ เงื่อนไขสำคัญของรหัสผ่าน Redman ได้อธ...

[PR] ก.ไอซีที – เอ็ตด้า ควง 4 หน่วยงานรัฐเซ็น MOU ผนึกกำลังรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC แบบครบวงจร

[PR] ก.ไอซีที – เอ็ตด้า ควง 4 หน่วยงานรัฐเซ็น MOU ผนึกกำลังรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC แบบครบวงจร

[PR] ก.ไอซีที – เอ็ตด้า ควง 4 หน่วยงานรัฐเซ็น MOU ผนึกกำลังรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC แบบครบวงจร กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ไอซีที ) พร้อมด้วย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ( องค์การมหาชน ) จับมือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ( บก.ปอท ) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (...

ระวังภัย เสี่ยงถูกสวมรอยบน Facebook ได้ หากเปิดอ่านแจ้งเตือนจากเพื่อน

ระวังภัย เสี่ยงถูกสวมรอยบน Facebook ได้ หากเปิดอ่านแจ้งเตือนจากเพื่อน

วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2559 ปรับปรุงล่าสุด: 11 พฤษภาคม 2559 เรื่อง: ระวังภัย เสี่ยงถูกสวมรอยบน Facebook ได้ หากเปิดอ่านแจ้งเตือนจากเพื่อน ประเภทภัยคุกคาม: Malicious Code ข้อมูลทั่วไป เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ไทยเซิร์ตได้รับแจ้งว่ามีการแพร่กระจายมัลแวร์ผ่าน Facebook โดยลักษณะคือผู้ใช้จะได้รับแจ้งเตือนว่าถูกพาดพิงโดยบุคคลที่สาม ดังแสดงในรูปที่ 1 รูปที่ 1 ตัวอย่างการแจ้งเตือนที่พบ หากผู้ใช้คลิกเข้าไปดูข้อความแจ้งเตือนดังกล่าว จะถูกนำพาไปยังเว็บ...

ระวังภัย Locky มัลแวร์เรียกค่าไถ่ แพร่กระจายผ่านทางอีเมล

ระวังภัย Locky มัลแวร์เรียกค่าไถ่ แพร่กระจายผ่านทางอีเมล

วันที่ประกาศ: 1 เมษายน 2559 ปรับปรุงล่าสุด: 1 เมษายน 2559 เรื่อง: ระวังภัย Locky มัลแวร์เรียกค่าไถ่ แพร่กระจายผ่านทางอีเมล ประเภทภัยคุกคาม: Malicious Code เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2559 ไทยเซิร์ตได้รับแจ้งเหตุภัยคุกคามการแพร่ระบาดของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ชื่อ Locky โดยใช้วิธีแพร่กระจายผ่านทางอีเมล ในการโจมตี ผู้ไม่ประสงค์ดีจะส่งอีเมลพร้อมแนบไฟล์ JavaScript ซึ่งหากผู้ใช้ดับเบิ้ลคลิกเปิดไฟล์ดังกล่าวก็จะติดมัลแวร์ทันที โดยมัลแวร์จะเข้ารหัสลับไฟล์เอกสารบนเครื...

ระวัง ไวรัส สแปม จากลิงค์แปลกๆบนกรุ๊ป facebook พร้อมวิธีแก้ไข ป้องกัน

 ระวัง ไวรัส สแปม จากลิงค์แปลกๆบนกรุ๊ป facebook พร้อมวิธีแก้ไข ป้องกัน

ประเดิมช่วงหลังปีใหม่ก้าวสู่ 2016 มาพร้อมกับภัยคุกคามที่กำลังระบาดหนักบน facebook groups ในกลุ่มต่างๆ ซึ่งเต็มไปด้วยสมาชิกที่โพสต์ข้อความแปลกๆพร้อมกับแนบลิงค์มาด้วย หากเราหรือคนอื่นหลงคลิกก็ติดโดนเป็นผู้โพสต์ข้อความนี้ต่อ โดยที่เราไม่ได้พิมพ์ข้อความเอง แต่กลับกลายเป็นแอบโพสต์ลิงค์แปลกๆนี้ส่งต่อไปอีก จะมีวิธีตรวจสอบและแก้ไขปัญหานี้อย่างไร มาดูกัน ปัญหาบน facebook ลักษณะนี้เกิดขึ้นหลายครั้งแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการลงคลิกลิงค์แปลกๆที่แชร์จากเพื่อน...

« »

ข่าวมหาวิทยาลัยรามคำแหง

สารสนเทศนักศึกษาและบุคลากร

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก เพื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

Login

Login เข้าใช้งาน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

Logout

Logout ออกจากระบบ เมื่อเลิกใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบคำร้องแจ้งลืมรหัสผ่าน

แบบคำร้องแจ้งลืมรหัสผ่านใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ติดต่อเรา

282 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108800
หมายเลขโทรสาร : 02-3108810

แผนที่

Search

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 24

All 297865

Currently are 11 guests and no members online