ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

ปรัชญา
คือ สร้างสรรค์ พัฒนา ด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยี

ปณิธาน
คือ มุ่งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปประยุกต์กับงานอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และมีความรู้คู่คุณธรรม

วิสัยทัศน์
สถาบันคอมพิวเตอร์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรม


Contact Details

Computer Institute of Ramkhamhaeng University : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240. หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108800, หมายเลขโทรสาร 02-3108810
Website : computer.ru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมในขณะนี้: 5
ผู้เข้าชมวันนี้: 65
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 155
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 353446