การใช้งาน IPv6 ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

การใช้งาน IPv6 ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

            ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย (พ.ศ. 2556-2558) ซึ่งกำหนดให้แผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ โดยได้กาหนดแผนกิจกรรม IPv6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งระบุให้โครงข่าย UniNet มีบริการเชื่อมต่อ IPv6 กับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเครือข่ายให้รองรับการเปลี่ยนไปของระบบอินเทอร์เน็ตและบริการแหล่งข้อมูลทั่วโลก

           ขณะนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีการให้บริการ IPv6 บนระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสนองตอบตามมติของคณะรัฐมนตรีที่ผลักดันให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีการให้บริการ IPv6

View : 32

Contact Details

Computer Institute of Ramkhamhaeng University : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240. หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108800, หมายเลขโทรสาร 02-3108810
Website : computer.ru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมในขณะนี้: 2
ผู้เข้าชมวันนี้: 28
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 160
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 333244