ฝ่ายเตรียมและประมวลผลข้อมูล

ฝ่ายเตรียมและประมวลผลข้อมูล

มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการให้บริการบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องอ่านเครื่อง หมาย (OpScan) ตรวจบันทึกข้อมูลปรนัย ประวัตินักศึกษา ประเมินผลการสอน ฯลฯ หรือเอกสารอื่นใดที่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องอ่านเครื่องหมายแก่หน่วยงานภาย ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมทั้งให้บริการบันทึกข้อมูลเพื่อการประมวลผลแก่หน่วยงานภายนอกที่มาใช้ บริการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเตรียมและประมวลผลข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 หน่วย

  1. หน่วยบริการบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องอ่านเครื่องหมาย
  2. หน่วยประมวลผลและบริการเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง
  3. หน่วยพัฒนาโปรแกรมเครื่องอ่านเครื่องหมาย

 

บุคลากร

ชื่อ - สกุล:นายกิตติ เพ็ชรดี
ตำแหน่ง:นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
งานที่รับผิดชอบ:หัวหน้าฝ่ายเตรียมและประมวลผลข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8820
e-mail: kitti@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:น.ส.ณฐนนท ทองกิ่ง
ตำแหน่ง:นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
งานที่รับผิดชอบ:
  • งานประมวลผลด้วยเครื่องอ่านเครื่องหมาย
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8820
e-mail: nathanon@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:น.ส.ชิดชนก ชะนะภัย
ตำแหน่ง:นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ:งานเตรียมและบันทึกข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8820
e-mail: chidchanok@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:นายจักราวุธ แตงเจริญ
ตำแหน่ง:นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
งานที่รับผิดชอบ:หัวหน้าหน่วยประมวลผลและบริการเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8830-1
e-mail: tjakrawut@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:นายสุเทพ กนกสิงห์
ตำแหน่ง:นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ:
  • หน่วยประมวลผลและบริการเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8830-1
e-mail: sutep@ru.ac.th

Contact Details

Computer Institute of Ramkhamhaeng University : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240. หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108800, หมายเลขโทรสาร 02-3108810
Website : computer.ru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมในขณะนี้: 4
ผู้เข้าชมวันนี้: 47
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 186
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 353775