Announcement

ข่าวประกาศ ประกาศรับสมัคร ประกาศอื่นๆ จากสถาบันคอมพิวเตอร์

รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันคอมพิวเตอร์

รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันคอมพิวเตอร์ ติดต่อสอบถาม 02-3108852 ยื่นใบสมัครได้ที่ ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สถาบันคอมพิวเตอร.... # 1449

เปิดรับสมัครอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ม.ราม และสำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดรับสมัครอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ม.ราม และสำหรับบุคคลทั่วไป โทร 02-310-8851, 02-310-8853 ห้องรับสมัคร 02-3108800 กด 2269 Website : .... # 4176