Computer Gallery

ถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559
กีฬาบุคลากร สุพรรณิการ์ 40
พิธีเปิดกีฬาบุคลากร สุพรรณิการ์ 40
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2559
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ 3 ธันวาคม 2558
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558
กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 สิงหาคม 2557
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 27 สิงหาคม 2557
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร ครั้งที่ 3 22 สิงหาคม 2557
รามคำแหงรวมใจเทิดไท้องค์ราชินี 5 สิงหาคม 2557
รามฯร่วมใจต้านภัยสิ่งเสพติด

Contact Details

Computer Institute of Ramkhamhaeng University : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240. หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108800, หมายเลขโทรสาร 02-3108810
Website : computer.ru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมในขณะนี้: 3
ผู้เข้าชมวันนี้: 28
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 160
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 333244