ข่าวประชาสัมพันธ์คอมพิวเตอร์

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2558

26 November 2015
ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2558

ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2558

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2558

26 November 2015
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2558

ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 2558

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2558

26 November 2015
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2558

ประจำเดือน มกราคม 2558

ปีที่ 8 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2557

26 November 2015
ปีที่ 8 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2557

ประจำเดือน ธันวาคม 2557

ปีที่ 8 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2557

26 November 2015
ปีที่ 8 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2557

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

ปีที่ 8 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2557

26 November 2015
ปีที่ 8 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2557

ประจำเดือน ตุลาคม 2557

ปีที่ 8 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2557

26 November 2015
ปีที่ 8 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2557

ประจำเดือน กันยายน 2557

ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2557

26 November 2015
ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2557

ประจำเดือน สิงหาคม 2557

ปีที่ 8 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2557

26 November 2015
ปีที่ 8 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2557

ประจำเดือน กรกฏาคม 2557

ปีที่ 8 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2557

26 November 2015
ปีที่ 8 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2557

ประจำเดือน มิถุนายน 2557

ปีที่ 8 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2557

26 November 2015
ปีที่ 8 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2557

ประจำเดือน พฤษภาคม 2557

ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2557

26 November 2015
ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2557

ประจำเดือน เมษายน 2557 อ่านรายละเอียด...

ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2557

26 November 2015
ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2557

ประจำเดือน มีนาคม 2557 อ่านรายละเอียด...

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2557

26 November 2015
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2557

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 อ่านรายละเอียด...

ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันคอมฯ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

26 November 2015
ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันคอมฯ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

ประจำเดือน มกราคม 2557 อ่านรายละเอียด...

ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันคอมฯ ปีที่ 7 ฉบับที่ 12

26 November 2015
ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันคอมฯ ปีที่ 7 ฉบับที่ 12

ประจำเดือน ธันวาคม 2556 อ่านรายละเอียด...

ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันคอมฯ ปีที่ 7 ฉบับที่ 11

26 November 2015
 ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันคอมฯ ปีที่ 7 ฉบับที่ 11

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 อ่านรายละเอียด...

ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันคอมฯ ปีที่ 7 ฉบับที่ 10

26 November 2015
ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันคอมฯ ปีที่ 7 ฉบับที่ 10

ประจำเดือน ตุลาคม 2556 อ่านรายละเอียด...

ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันคอมฯ ปีที่ 7 ฉบับที่ 9

26 November 2015
ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันคอมฯ ปีที่ 7 ฉบับที่ 9

ประจำเดือน กันยายน 2556 ข่าวสถาบันคอมพิวเตอร์- เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ- จัดประชุมปรึกษาหารือการใช้งานระบบ RU e-Meeting- จัดอบรมการใช้งาน Google Apps. สำหรับนักศึกษา มร.- จัดอยรม"การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้สูงวัย" - และจัดโครงการอื่น ๆ อีกมากมาย ข่าวประชาสัมพันธ์- ศูนย์ปฏิบัติการ เปิดรับสมัคฝึกรอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 3 และ 4 สถาบัน Inside- แนะนำเกี่ยวกับการให้บริการต่าง ๆ ของสถาบันคอมพิวเตอร์...

ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันคอมฯ ปีที่ 7 ฉบับที่ 8

26 November 2015
ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันคอมฯ ปีที่ 7 ฉบับที่ 8

ประจำเดือน สิงหาคม 2556 ข่าวสถาบันคอมพิวเตอร์- จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม"พุทธธรรมนำสุข"- จัดโครงการคาราานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม- จัดโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคคลากร ม.รามคำแหง- และจัดโครงการอื่น ๆ อีกมากมาย ข่าวประชาสัมพันธ์- เปิดรับสมัครอบรม "การใช้คอมพิวเตอรืและอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติฯ"- ขอเชิญร่วมตักบาตรพระกรรมฐาน 10 รูป ณ อาคารสถาบันคอมพิวเตอร์ วันที่ 3 ก.ย.56 สถาบัน Inside- แนะนำฝ่ายปฏิบัติการ แวดวง IT- จริงหรือที่ Social Media...

ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันคอมฯ ปีที่ 7 ฉบับที่ 6

26 November 2015
ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันคอมฯ ปีที่ 7 ฉบับที่ 6

ประจำเดือน มิถุนายน 2556 ข่าวสถาบันคอมพิวเตอร์- จัดโครงการอบรม"การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน"- เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลและการบริหารงานบุคคลฯ- จัดกิจกรรม "รวมใจ รวมความรู้ สู่ปัญญา ครั้งที่ 3" ข่าวประชาสัมพันธ์- ฝ่ายวิชาการและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดครงการฝึกอบรมภายใต้แผนพัฒนาบุคลากรฯ หลายหลักสูตร สถาบัน Inside- แนะนำฝ่ายจัดระบบ แวดวง IT- กว่าจะมาเป็น 3G ประเทศไทย- และอื่น ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันคอมฯ ปีที่ 7 ฉบับที่ 5

25 November 2015
ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันคอมฯ ปีที่ 7 ฉบับที่ 5

ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 ข่าวสถาบันคอมพิวเตอร์- สถาบันคอมฯเข้าร้วมกิจกรรม"สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย"- สถาบันคอมฯเข้าร่วมกิจกรรม"ร่วมใจต้านภัยสิ่งเสพติดและสร้างเสริมสุขภาพ"- และอื่นๆ ข่าวประชาสัมพันธ์- ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลายหลักสูตร แวดวง IT- ทำไม? มหาวิทยาลัยต้องมีระบบรักษษความปอลดภัยฯ สถาบัน Inside- แนะนำ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประมวลภาพกิจกรรม"ประเพณีวันสงกรานต์ & กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด" อ่านรายลพเอียด...

ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันคอมฯ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4

25 November 2015
ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันคอมฯ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4

ประจำเดือนเมษายน 2556 ข่าวสถาบันคอมพิวเตอร์- สถาบันคอมฯจัดกิจกรรม"รวมใจ รวมความรู้ สู่ปัญญา ครั้งที่ 2"- สถาบันคอมฯจัดกิจกรรม"จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา จ.นครนายก"- และอื่นๆ ข่าวประชาสัมพันธ์- ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลายหลักสูตร แวดวง IT- นำเสนอเกี่ยวกับ Digital TV สถาบัน Inside- แนะนำฝ่ายวิเคราะห์ระบบและพัฒนา ประมวลภาพกิจกรรม"รวมใจ รวมความรู้ สู่ปัญญา ครั้งที่ 2" อ่านรายละเอียด...

ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันคอมฯ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3

25 November 2015
 ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันคอมฯ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3

ประจำเดือน มีนาคม 2556 ข่าวสถาบันคอมพิวเตอร์- สถาบันคอมฯคว้าแชมป์"ฟุตบอล" สุพรรณิการ์เกมส์ '37"- ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตของสถาบันคอมฯ ปี 2555- และอื่นๆ ข่าวประชาสัมพันธ์- ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 8 หลักสูตร สถาบัน Inside- แนะนำฝ่ายเตรียมข้อมูลและบริการ แวดวง IT- Microsoft Windows8 ระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดจากไมโครซอฟท์ ประมวลภาพ "สุพรรณิการ์เกมส์ '37"

ติดต่อเรา

282 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108800
หมายเลขโทรสาร : 02-3108810

แผนที่

© 2016 Computer Institute of Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved. Designed By Computer Institute of Ramkhamhaeng University.

Search

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 24

All 297865

Currently are 22 guests and no members online