คณะผู้บริหารสถาบันคอมพิวเตอร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน

ผู้อำนวยการสถาบันคอมพิวเตอร์

นายวิทยา ทองอินทร์

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสถาบันคอมพิวเตอร์
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางลัดดา กรวยเงิน

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายกิตติ เพ็ชรดี

รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายเตรียมข้อมูลและบริการ

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสุวิมล ศุขเกษม

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ระบบและพัฒนา

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางอนันตภรณ์ ภูริพันธ์

รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายจัดระบบ

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายจักราวุธ แตงเจริญ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายขจรฤทธิ์ พุ่มพฤกษ์

รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายพงษ์ศักดิ์ เสมรสุวรรณ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายอรุณ แย้มมณี

หัวหน้าศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายประกิจ บุญช่วย

รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ติดต่อเรา

282 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108800
หมายเลขโทรสาร : 02-3108810

แผนที่

© 2016 Computer Institute of Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved. Designed By Computer Institute of Ramkhamhaeng University.

Search

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 24

All 297865

Currently are 44 guests and no members online