พันธกิจสถาบันคอมพิวเตอร์

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
  1. จัดให้มีระบบสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมและ
    สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
  2. จัดให้มีการบริการทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก
  3. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
  4. จัดองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) สร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

ติดต่อเรา

282 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108800
หมายเลขโทรสาร : 02-3108810

แผนที่

© 2016 Computer Institute of Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved. Designed By Computer Institute of Ramkhamhaeng University.

Search

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 24

All 297865

Currently are 23 guests and no members online