:: ปรัชญา : สร้างสรรค์ พัฒนา ด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยี :: ปณิธาน : มุ่งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปประยุกต์กับงานอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และมีความรู้คู่คุณธรรม

ข่าวสถาบันคอมพิวเตอร์

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 35 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 35 รายการ อ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบ....

อ่านรายละเอียด »


รับสมัครอบรมคอมพิวเตอร์

    เปิดรับสมัครอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ม.ราม และสำหรับบุคคลทั่วไป โทร 02-3....

อ่านรายละเอียด »


การจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

การจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)....

อ่านรายละเอียด »


เรื่องน่ารู้ กฎหมายด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เอื้อน ปิ่นเงิน....

อ่านรายละเอียด »


IT News

เตือนภัยมัลแวร์ CTB Locker ระบาดหนักทั่วโลก เรียกค่าไถ่ผู้ใช้งานในการกู้ไฟล์ที่ถูกเข้ารหัสลับ
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ไทยเซิร์ตได้รับแจ้งเหตุภัยคุกคามเกี่ยวกับการติดมัลแวร์ CTB-Locker ในหน่วย....

อ่านรายละเอียด »


ระวังภัย พบอีเมลหลอกลวง (Phishing) มุ่งโจมตีหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย
ระวังภัย พบอีเมลหลอกลวง (Phishing) มุ่งโจมตีหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย มื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 25....

อ่านรายละเอียด »รายงานประจำปี สถาบันคอมพิวเตอร์ 2556


รายงานประจำปี 2556 สถาบันคอมพิวเตอร์ เป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานของสถาบันคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการตลอดระยะเวลา 1 ปีงบประมาณที่ผ่านมา

อ่านรายละเอียด »

Social Pageข่าวมหาวิทยาลัย