• image01
  • image02
  • image03
  • image04
:: ปรัชญา : สร้างสรรค์ พัฒนา ด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยี :: ปณิธาน : มุ่งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปประยุกต์กับงานอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และมีความรู้คู่คุณธรรม

ข่าวสถาบันคอมพิวเตอร์

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2558

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2558 การใช้โปรแกรม Microsof....

อ่านรายละเอียด »


รับสมัครอบรมคอมพิวเตอร์

    เปิดรับสมัครอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ม.ราม และสำหรับบุคคลทั่วไป โทร 02-3....

อ่านรายละเอียด »


การจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

การจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)....

อ่านรายละเอียด »


เรื่องน่ารู้ กฎหมายด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เอื้อน ปิ่นเงิน....

อ่านรายละเอียด »


Security IT News

“ไทยเซิร์ต” ออกโรงแนะวิธีป้องกัน มัลแวร์เรียกค่าไถ่
“ไทยเซิร์ต” ออกโรงแนะวิธีป้องกัน มัลแวร์เรียกค่าไถ่ by CK7 - May 7, 2015   ....

อ่านรายละเอียด »


ระวังภัย ช่องโหว่ใน HTTP Protocol Stack (HTTP.sys) ผู้ไม่หวังดีสามารถประมวลผลคำสั่งอันตรายจากระยะไกลและทำ BSOD ได้ (CVE-2015-1635)
ระวังภัย ช่องโหว่ใน HTTP Protocol Stack (HTTP.sys) ผู้ไม่หวังดีสามารถประมวลผลคำสั่งอันตรายจากระยะไกล....

อ่านรายละเอียด »


ช่องโหว่ในซอฟต์แวร์ที่ใช้งานโพรโทคอล SSL/TLS ผู้ไม่หวังดีสามารถถอดรหัสลับข้อมูลของผู้ใช้ได้ (FREAK)
ช่องโหว่ในซอฟต์แวร์ที่ใช้งานโพรโทคอล SSL/TLS ผู้ไม่หวังดีสามารถถอดรหัสลับข้อมูลของผู้ใช้ได้ (FREAK) ....

อ่านรายละเอียด »


เตือนภัยมัลแวร์ CTB Locker ระบาดหนักทั่วโลก เรียกค่าไถ่ผู้ใช้งานในการกู้ไฟล์ที่ถูกเข้ารหัสลับ
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ไทยเซิร์ตได้รับแจ้งเหตุภัยคุกคามเกี่ยวกับการติดมัลแวร์ CTB-Locker ในหน่วย....

อ่านรายละเอียด »


ระวังภัย พบอีเมลหลอกลวง (Phishing) มุ่งโจมตีหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย
ระวังภัย พบอีเมลหลอกลวง (Phishing) มุ่งโจมตีหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย มื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 25....

อ่านรายละเอียด »


ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันคอมพิวเตอร์

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2558
ปีที่ 8 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2557
ปีที่ 8 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2557

รายงานประจำปี สถาบันคอมพิวเตอร์ 2557


รายงานประจำปี 2557 สถาบันคอมพิวเตอร์ เป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานของสถาบันคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการตลอดระยะเวลา 1 ปีงบประมาณที่ผ่านมา

อ่านรายงาน »

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo