ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

ปรัชญา
คือ สร้างสรรค์ พัฒนา ด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยี

ปณิธาน
คือ มุ่งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปประยุกต์กับงานอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และมีความรู้คู่คุณธรรม

วิสัยทัศน์
สถาบันคอมพิวเตอร์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรม


เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" Privacy Policy    ยอมรับทั้งหมด