Displaying 1-7 of 1 result.
No.ชื่อ อัปเดทล่าสุด  ดาวน์โหลดล่าสุด   
 
 
 
 
 
 
1ปมร.1 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตำแหน่งประเภททั่วไป17 ต.ค. 2565 10:59:1222312 มิ.ย. 2567 12:40:22 
2ปมร.2 ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตำแหน่งประเภททั่วไป17 ต.ค. 2565 10:59:3620911 มิ.ย. 2567 10:07:44 
3ปมร.3 ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตำแหน่งประเภททั่วไป17 ต.ค. 2565 11:00:1919410 มิ.ย. 2567 18:12:26 
4ปมร.1 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตำแหน่งประเภททั่วไป ที่มีตำแหน่งประเภทผู้บริหาร17 ต.ค. 2565 11:03:311385 มิ.ย. 2567 07:51:41 
5ปมร.2 ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตำแหน่งประเภททั่วไป ที่มีตำแหน่งประเภทผู้บริหาร17 ต.ค. 2565 11:04:5314211 มิ.ย. 2567 10:08:07 
6ปมร.3 ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตำแหน่งประเภททั่วไป ที่มีตำแหน่งประเภทผู้บริหาร17 ต.ค. 2565 11:05:4114511 มิ.ย. 2567 06:29:01 
7กำหนดสมรรถนะและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะ พ.ศ.256519 ต.ค. 2565 16:11:361714 มิ.ย. 2567 06:11:48 
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" Privacy Policy    ยอมรับทั้งหมด