ข้อร้องเรียน


สรุปข้อร้องเรียนของสถาบันคอมพิวเตอร์ที่พบบ่อย


ด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ตถายในมหาวิทยาลัย
1.คำถาม ถ้าลืม Password ที่เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยจะแก้ไขได้อย่างไร ?
ตอบ ผู้ขอรับบริการที่ลืม Password เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง สามารถอ่านรายละเอียดและดำเนินการด้วยตัวเองได้ที่ https://computer.ru.ac.th/Network/indexView/30

2.คำถาม ทำไมเวลากรอก usename และ password การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยระบบแจ้งว่า “ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง” ?
ตอบ หลายครั้งที่ผู้ขอรับบริการนั้นจะกรอกข้อมูลลงในช่อง username นั้นเป็นรหัสนักศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและจะใช้งานไม่ได้ ที่ถูกต้องคือผู้ขอรับบริการจะกรอกข้อมูลลงในช่อง username เป็นเลขที่บัตรประชาชน (Citizen ID) หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport ID ) ตามสถานะภาพของผู้ใช้บริการ

3.คำถาม เมื่อผู้ขอรับบริการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยเสร็จแล้วจะทำการ (logout) ออกจากระบบการใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยได้อย่างอย่างไร ?
ตอบ ผู้ขอรับบริการสามารถเขาไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://computer.ru.ac.th/Network/indexView/31

ด้านการใช้งาน E-mail ของมหาวิทยาลัย
1.คำถาม ผู้ขอรับบริการหากต้องการสมัครการใช้งานอีเมล์ หรือ ล้างรหัสผ่านอีเมล์ต้องทำอย่างไร ?
ตอบ ผู้ขอรับบริการสามารถเข้าไปศึกษาและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://beta-e-service.ru.ac.th/rumail/index.php?r=register/checkstatus
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" Privacy Policy    ยอมรับทั้งหมด