รายการ IT Corner

Title: Openbook After Effect CC 2018 EP. 1/4
Youtube ID: http://www.youtube.com/watch?v=agGeFtGiVnE
Title: Openbook After Effect CC 2018 EP. 2/4
Youtube ID: http://www.youtube.com/watch?v=ZwN4el5IbbY
Title: Openbook After Effect CC 2018 EP. 3/4
Youtube ID: http://www.youtube.com/watch?v=FuQN6O2m_C4
Title: Openbook After Effect CC 2018 EP. 4/4
Youtube ID: http://www.youtube.com/watch?v=_ztb8eOlQ7s
Title: IT CORNER ช่วง IT TIP สอนโปรแกรม After Effecs
Youtube ID: http://www.youtube.com/watch?v=lqYYc72wus8
Title: IT CORNER ช่วง IT TIP สอนโปรแกรม After Effecs
Youtube ID: http://www.youtube.com/watch?v=1rFVrVwoJtk
Title: IT CORNER ช่วง IT TIP
Youtube ID: http://www.youtube.com/watch?v=6ZrY5yfYd8o
Title: samsung CHG90 QLED Monitor Nucleus 7 Sound Processor ตัวช่วยด้านการได้ยิน เรียน After Effect ทำ Typo Effects (ตอน 10)
Youtube ID: http://www.youtube.com/watch?v=5XlZTwiIiFU
Title: Huawei mate10 pro Moon by 1-Ring กล้องรักษาความปลอดภัยลอยได้ เรียน After Effect ทำ Typo Effects (ตอน 9)
Youtube ID: http://www.youtube.com/watch?v=k_unYhC6xPY