รายการ IT Corner

Title: IT Tip : สอนโปรแกรม Adobe Dimension: การ Render :EP 10
Youtube ID: http://www.youtube.com/watch?v=ryOc_W3SCEs
Title: IT Tip : สอนโปรแกรม Adobe Dimension: แต่ง background ใน Photoshop:EP 9
Youtube ID: http://www.youtube.com/watch?v=oJfLHzcxuDo
Title: IT Tip : สอนโปรแกรม Adobe Dimension : นำภาพในคอมมาแต่งได้อีก : EP 8
Youtube ID: http://www.youtube.com/watch?v=q9GmyIYJPk8
Title: IT Tip : สอนโปรแกรม Adobe Dimension : ปรับสีใน Photoshop : EP.7
Youtube ID: http://www.youtube.com/watch?v=sy_5WDbV5rw
Title: IT Tip : สอนโปรแกรม Adobe Dimension: ถอดชิ้นส่วน MODEL : EP.2
Youtube ID: http://www.youtube.com/watch?v=DbofNm6My5c
Title: IT Tip : สอนโปรแกรม Adobe Dimension : ใส่ลายให้ MODEL : EP.3
Youtube ID: http://www.youtube.com/watch?v=U3ObPp4pQfk
Title: IT Tip : สอนโปรแกรม Adobe Dimension : แก้สีของ MODEL :EP:4
Youtube ID: http://www.youtube.com/watch?v=PBOJnFylHUU
Title: IT Tip : สอนโปรแกรม Adobe Dimension : ใส่แสง Model :EP 6
Youtube ID: http://www.youtube.com/watch?v=NF4RXqABM64
Title: Openbook After Effect CC 2018 EP. 1/4
Youtube ID: http://www.youtube.com/watch?v=agGeFtGiVnE