ข้อร้องเรียนในการให้บริการ

ช่องทางการร้องเรียน

  • ทางกล่องรับข้อร้องเรียนภายในอาคารสถาบันคอมพิวเตอร์
  • ทางหน้าเว็บของสถาบันคอมพิวเตอร์

 


 

ข้อร้องเรียนของสถาบันคอมพิวเตอร์ที่พบบ่อย

 

- ลืม Password ที่เข้าอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย

ตอบ ในการใช้อุปกรณ์เพื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไร้สาย เช่น Notebook , Tablet , Smart Phone เป็นต้น หรือการใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่มีการต่อสาย LAN จะต้องทำการ Login เพื่อเข้าใช้งาน โดยการเข้าใช้งานครั้งแรกต้องทำการลงทะเบียนก่อนโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัย www.ru.ac.th (การเข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าได้โดยไม่ต้อง Login) แล้วคลิกที่ “สมัครสมาชิก เพื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง” แล้วทำตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดจนเสร็จก็จะได้ Username ก็คือเลขประชาชน 13 หลัก และ Password ที่ตั้งเอง โดยที่ Username และ Password นี้สามารถใช้งานได้ตลอดตราบเท่าที่ยังมีสถานะเป็นนักศึกษาหรือบุคลากร

เมื่อเลิกใช้งานจะต้องทำการ Logout ออกจากระบบทุกครั้ง เพราะถ้าไม่ทำการ Logout เมื่อมีคนอื่นใช้งานต่อจะสามารถใช้งานต่อไปได้เลยถึงแม้ว่าจะปิดเครื่องไป แล้วก็ตาม สำหรับอุปกรณ์ไร้สายก็เช่นเดียวกันถ้าหากไม่ทำการ Logout เมื่อคนอื่นเปิดอุปกรณ์ของเขาแล้ว ก็จะสามารถใช้งานต่อได้เลยโดยที่ระบบจะบันทึกว่าเรายังเป็นผู้ใช้งาน สำหรับการ Logout ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.ru.ac.th แล้วคลิกที่ “Logout ออกจากระบบ เมื่อเลิกใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง” แล้วคลิกที่ปุ่ม Logout

กรณีที่ลืม Password ให้ถ่ายเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนา แล้วให้ไปติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์เฉพาะกิจ อาคารสถาบันคอมพิวเตอร์ชั้น 4 เพื่อยื่นคำร้องขอ Reset Password เมื่อยื่นคำร้องแล้ว ก็ให้ทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิก เพื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงใหม่อีก ครั้ง สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดให้ยื่นได้ที่สาขาวิทยบริการฯ ที่ใช้งาน

 

- ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ WIFI ตามอาคารได้

ตอบ ก่อนอื่นให้ตรวจสอบอุปกรณ์ เช่น Notebook , Tablet , Smart Phone เป็นต้น ว่าสามารถรับสัญญาณ WIFI ได้เป็นปกติหรือไม่ ถ้าหากรับได้ให้ดูว่าเชื่อมต่อกับ WIFI ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ถ้าไม่ใช่ให้เปลี่ยนมาเชื่อมต่อกับ WIFI ของมหาวิทยาลัย

ถ้าหากไม่พบสัญญาณ WIFI ของมหาวิทยาลัยให้ลองเปลี่ยนตำแหน่งใช้งานดู พยายามอยู่ให้ใกล้จุดกระจายสัญญาณให้มากที่สุดปกติไม่ควรห่างเกิน 100 เมตร

ถ้าหากอยู่ใกล้จุดกระจายสัญญาณแล้วยังไม่สามารถใช้งานได้ หรือได้รับสัญญาณ WIFI แล้วแต่ไม่สามารถใช้งานได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลอาคารเพื่อทำการแก้ปัญหา (WIFI ภายในอาคารไม่ได้อยู่ในความดูแลของสถาบันคอมพิวเตอร์)

 

- วีดีโอคำบรรยายย้อนหลัง/การถ่ายทอดสด ภาพไม่ชัดเจน

ตอบ วีดีโอคำบรรยายย้อนหลัง/การถ่ายทอดสด ในส่วนกลาง(ราม1,ราม2) ระบบการส่งสัญญาณภาพยังเป็นแบบอนาล็อกทำให้สัญญาณภาพอาจไม่ชัดเจนบ้าง แต่ถ้าเป็นวีดีโอคำบรรยายย้อนหลังในส่วนภูมิภาคจะมีความชัดเจนเพราะระบบการ ส่งสัญญาณภาพเป็นแบบดิจิตอล

 

- วีดีโอคำบรรยายย้อนหลัง/การถ่ายทอดสด มีไม่ครบทุกวิชา หรือบางวิชามีแต่ไม่ครบทุกครั้ง

ตอบ การจัดทำวีดีโอคำบรรยายย้อนหลัง/การถ่ายทอดสด ทำได้เฉพาะวิชาที่มีการถ่ายทอดสัญญาณจากห้องเรียนมาที่สถาบันคอมพิวเตอร์ เท่านั้น(บางห้องไม่มีการถ่ายทอดสัญญาณจากห้องเรียนมาที่สถาบันคอมพิวเตอร์) สำหรับบางวิชาที่มีแต่ไม่ครบทุกครั้งเป็นเพราะว่าอาจารย์ผู้สอนย้ายห้อง เรียนไปยังห้องที่ไม่มีการถ่ายทอดสัญญาณจากห้องเรียนมาที่สถาบันคอมพิวเตอร์

 

- วีดีโอคำบรรยายย้อนหลังทำการ UPDATE ล่าช้า

ตอบ การ UPDATE วีดีโอคำบรรยายย้อนหลัง จะต้องทำการตัดต่อ แปลงไฟล์ จัดทำฐานข้อมูล ซึ่งปกติจะดำเนินการได้เสร็จภายใน 3 วันทำการ หลังจากการถ่ายทอดสด ซึ่งถ้าพบว่ามีการดำเนินการล่าช้ากว่านี้สามารถโทรศัพท์แจ้งได้ที่ งานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันคอมพิวเตอร์ โทร 023108849 ในวันเวลาราชการ

 

ข้อร้องเรียน ของผู้รับบริการ

 
View : 7662
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" Privacy Policy    ยอมรับทั้งหมด