มาลองใช้ Flash Fill แยกชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ออกจากกัน ทั้งง่ายทั้งเร็ว ไม่รู้ไม่ได้แล้ว

วันที่ : 29 ก.ย. 2564
ผู้บันทึก : Singthai
ผู้เข้าชม: 94

ผู้เขียน:

อุดมฤกษ์ หงสกุล

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดาวน์โหลดเอกสาร :