วิธีตรวจสอบสถานะการใช้งาน IPv6 บนเครื่องคอมพิวเตอร์

เราจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราสามารถใช้งาน IPv6 ได้แล้ว

วิธีการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ Client

  • สำหรับวิธีตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ Client ให้เข้า Web Site http://ipv6-test.com จากนั้นสังเกตุดังรูป

Native IPv6 หมายความว่าสามารถสื่อสารจากต้นทาง กลางทาง ปลายทางด้วย IPv6 ทั้งหมด โดยไม่ต้องผ่าน IPv4 เลย (ต้นทาง ปลายทางไม่จำเป็นต้องมี IPv4 เลยก็ได้)

Fallback คือการที่ Web Browser ที่ใช้อยู่สามารถกลับมาใช้ IPv4 ในการเชื่อมต่อได้ในกรณีที่ Web ปลายทางไม่มี IPv6

ค่าดังกล่าวเป็นการบอกว่าสามารถเชื่อมต่อ DNS ด้วย IPv4 หรือ IPv6 และสามารถ resolve  IPv4 หรือ IPv6 ได้

วิธีการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ Server

  • สำหรับการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ Server ให้เข้า http://ipv6-test.com/validate.php จะได้ดังรูป

ยกตัวอย่างในกรณีที่ยังไม่จด DNS จะขึ้นดังรูปเลย แต่ถ้าจดแล้วแต่ยังไม่ได้ออน Service IPv6 บน Web Server ก็จะขึ้น x ในส่วนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้

ในกรณีที่ผ่านทุกอย่างก็จะปรากฎดังรูป

  • จะเห็นว่าการตรวจสอบไม่ยาก โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้บาง Web จะมีตัวช่วยบอกว่าผู้ใช้กำลังเชื่อมต่อด้วยอะไรเข้ามาดังตัวอย่าง

 

 

View : 1206
เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว    ยอมรับทั้งหมด