ขั้นตอนการขอใช้บริการระบบ VPN

       ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยสถาบันคอมพิวเตอร์ ได้เปิดให้ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าใช้บริการระบบ VPN ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ

ขั้นตอนการขอใช้บริการ ระบบ VPN

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มหาวิยาลัยรามคำแหง

 1. แบบฟอร์มขอใช้บริการระบบ VPN แบบออนไลน์ผ่าน Google Form คลิกที่นี่
 • กรณีนักศึกษา กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มโดยครบถ้วน และแนบสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมเซ็นชื่อรับรอง
 • กรณีเจ้าหน้าที่ กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน และแนบสำเนาบัตรแสดงตนเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย พร้อมเซ็นชื่อรับรอง
 1. ยื่นเรื่องด้วยตนเอง ณ.ชั้น  8 ฝ่ายวิศวกรรมระบบเครือข่าย อาคารสถาบันคอมพิวเตอร์
 2. ผู้ดูแลระบบดำเนินการตามการร้องขอ และแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบทันที

 

​เงื่อนไขการใช้ระบบ VPN ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • ผู้ใช้บริการต้องเป็นบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
 • ผู้ดูแลระบบสามารถยกเลิกการให้บริการ หากตรวจพบว่าผู้ใช้บริการสร้างความเสียหายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หากผู้ขอใช้บริการ ไม่มี e-mail ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โปรดดำเนินการดังนี้  
  กรณีบุคลากรของมหาวิยาลัย ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาและบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันคอมพิวเตอร์
  กรณีนักศึกษาสามารถสมัครได้ที่ http://www3.ru.ac.th/rumail

***ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงขอสงวนสิทธิ์ในการใช้บริการนี้สำหรับ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปริญญาเอก และนักศึกษาปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเท่านั้น

****หมายเหตุ : ระบบปฏิบัติการ Windows 10 ตั้งแต่ Version 2??? ขึ้นไป จะมีปัญหาในการเชื่อมต่อเข้าใช้งานระบบ VPN ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ >>> คลิกที่นี่ <<< 

View : 2885
เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว    ยอมรับทั้งหมด