วิธีการดู Mac Address / IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์

       ในระบบเครือข่ายที่คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องแบ่งปันทรัพยากร และข้อมูลร่วมกันนั้น หมายความว่าคอมพิวเตอร์สามารถรับและส่งข้อมูลถึงกันและกันได้ ซึ่งการทำเช่นนั้นได้แสดงว่าคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะต้องมีรูปแบบของการอ้างอิงตำแหน่งภายในเครือข่ายเพื่อให้การติดต่อกันระหว่างเครื่องสามารถทำได้ถูกต้องโดยรูปแบบการระบุตำแหน่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะมีอยู่ 2 ค่าดังนี้

MAC Address (Media Access Control Address)

       เป็นชุดตัวเลขที่ทางผู้ผลิตระบุไว้ให้กับการ์ดเครือข่าย (Network Interface Card : NIC (LAN , Wireless LAN)) แต่ละชิ้น ค่า MAC Address จึงเป็นค่าตัวเลขที่ไม่ซ้ำกัน เป็นเสมือนชื่อของ Hardware เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้เพื่อระบุหรืออ้างอิงเครื่องนั้นๆ ซึ่งประโยชน์ของ MAC Address คือการนำไปใช้ในเรื่องของระบบความปลอดภัยในเครือข่ายเช่นการกำหนดให้มีการกรองค่า MAC Address เพื่อป้องกันการบุกรุกจากผู้ไม่ประสงค์ดีเป็นต้น

รูปแบบของค่า MAC Address ประกอบไปด้วยตัวเลข 48-bit อยู่ในรูปแบบของเลขฐานสิบหก ดังนี้ 01-23-45-67-89-ab หรือ  01:23:45:67:89:ab (12ตัว 6คู่)

IP Address (Internet Protocol address)

       เป็นชุดตัวเลขบนเครือข่ายที่รู้จักกันดีมากกว่า MAC Address โดยค่า IP Address จะเป็นค่าที่ได้รับเพื่อใช้งานในลักษณะชั่วคราว และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยส่วนใหญ่ระบบเครือข่ายที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไปเชื่อมต่อด้วยมักจะกำหนด IP Address ให้เพื่อใช้อ้างอิงภายในเครือข่ายนั้นๆ (โดยที่เครือข่ายอื่นๆ อาจมีการใช้หมายเลข IP Address นี้ซ้ำได้ด้วยเช่นกัน แต่ในเครือข่ายเดียวกัน IP Address จะไม่ซ้ำ) ใช้เพื่อระบุที่อยู่ของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่ทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต รวมไปถึง router, switch, printer, โทรศัพท์, fax และ อุปกรณ์อิเลคโทนิคส์บางชนิดอีกด้วย
 
IP Address ปัจจุบันประกอบไปด้วยตัวเลข 32-bit มีลักษณะดังนี้
       1. เขียนด้วยตัวเลข 4 ชุดติดกัน และคั่นด้วย เครื่องหมาย “.” เช่น 202.28.38.130 ,10.1.1.22 (โดยแต่ละชุดจะใช้เลขฐานสองจำนวน 8 บิต ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ผู้คนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับระบบเลขฐานสิบ จึงมักแสดงผลโดยการใช้เลขฐานสิบ)
       2. ตัวเลขแต่ละชุดมีค่าระหว่าง 0 -255
       3. หมายเลขลงท้ายด้วย 0 และ 255 จะไม่กำหนดเป็นไอพีแอดเดรสสำหรับอุปกรณ์ เช่น 202.44.210.0 และ 202.44.210.255 (เป็นเลขสำหรับเครือข่าย) 
       4. ระบบเครือข่ายเดียวกันกำหนดไอพีแอดเดรสซ้ำกันไม่ได้
       5. แต่ละเครือข่ายในระบบอินเตอร์เน็ตจะมีไอพีแอดเดรสเป็นของตนเองโดยจัดให้มีหน่วยงานกลางทำหน้าที่กำหนดไอพีแอดเดรสเพื่อไม่ให้ซ้ำกัน

       เปรียบเทียบ MAC Address ก็เสมือนเลขบัตรประจำตัวประชาชน ส่วน IP Address ก็เสมือนบ้านเลขที่ คือ IP Address จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแต่ละครั้งขึ้นกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) จะเป็นผู้กำหนด IP ให้กับเครื่องเราโดยมีการผูก MAC Address ของเรากับ IP Address ที่เราได้รับเอาไว้ด้วยกันเมื่อเราต้องการรับข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตสมมุติว่าข้อมูลเป็นเสมือนจดหมายก็จะส่งโดยจ่าหน้าซองเป็นเลขที่บ้านหรือ IP Address นั่นเอง เพื่อให้เราได้รับจดหมายนั้น ส่วนเลขประจำตัวประชาชนจะใช้เมื่อต้องการอ้างอิงตัวตนของเรา เช่น เมื่อต้องการใช้ Wireless LAN ที่มีการกำหนดให้ลงทะเบียน MAC Address ก่อน เพื่อให้เฉพาะ MAC Address ที่ลงทะเบียนแล้วใช้งานได้เท่านั้น

 

การดูค่า Mac Address / IP Address สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

Step1 คลิกที่ปุ่ม Start  > Run > พิมพ์ cmd  >  OK 

 

 

Step2 จะปรากฎหน้างต่าง Command prompt  >  พิมพ์คำสั่ง ipconfig /all  >  Enter

 

Step3 ให้ดูตรง Physical Address จะมีอักขระทั้งหมด 12 ตัว ซึ่งจะเป็นค่าของ Mac Address

 

Step4 ให้ดูตรง IPv4 Address จะมีตัวเลขอยู่ 4 ชุด โดยขั้นด้วยจุด ซึ่งจะเป็นค่าของ IP Address

View : 42442
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" Privacy Policy    ยอมรับทั้งหมด