วิธีล้างรหัสผ่านระบบพิสูจน์ตัวตน

วิธีการขอให้ดำเนินการล้างรหัสผ่านระบบพิสูจน์ตัวตนสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

วิธีที่ 1 การยื่นผ่านระบบ Online ด้วยวิธียื่นเรื่องผ่าน Google Form ตามลิ้งค์นี้  >>> คลิกที่นี่ <<<

          ***กรณีที่ยังไม่ได้ Login Gmail ให้คลิกที่นี่ >>>  <<<

          เงื่อนไขในการยื่นเรื่องขอล้างรหัสผ่านฯ

  1. นักศึกษาและบุคลากรจะต้องใช้  E-mail  ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง @rumail.ru.ac.th เท่านั้น เพื่อยืนยันตัวตนในการยื่นเรื่องขอล้างรหัสผ่านระบบพิสูจน์ตัวตน
  2.  แนบเอกสารเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา มีดังนี้
  • กรณีนักศึกษา : สำเนาบัตรนักศึกษา พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง (สามารถถ่ายรูปได้)
  • กรณีบุคลากร ม.ราม : สำเนาบัตรคล้องคอ พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง (สามารถถ่ายรูปได้)
  1. หลังจากที่ดำเนินการล้างรหัสผ่านแล้ว ท่านจะได้รับ E-mail เพื่อยืนยันถึงผลการดำเนินการล้างรหัสผ่าน และรายละเอียด ช่องทางในการลงทะเบียนใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตน
  2. สำหรับรอบในการดำเนินการ เวลา 9.30 น. และ 16.00 น. ของทุกวัน (ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยประกาศหยุดทำการ)

วิธีที่ 2 การยื่นเรื่องด้วยตนเอง

ผู้ใช้งานสามารถดาวโหลดเอกสาร คลิกที่นี่ พร้อมแนบเอกสารเพื่อใช้ในประกอบการพิจารณา มีดังนี้

  • กรณีนักศึกษา  : สำเนาบัตรนักศึกษา พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
  • กรณีบุคลากร ม.ราม  : สำเนาบัตรคล้องคอ พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
     

สามารถยื่นเอกสารได้ที่ กล่องรับเอกสาร ณ บริเวณเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารสถาบันคอมพิวเตอร์ ชั้น 1

*** สำหรับรอบการดำเนินการ เวลา 9.30 น. และ 16.00 น. ของทุกวัน (ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยประกาศหยุดทำการ)

** สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) โปรดติดต่อ หมวดคอมพิวเตอร์ อาคาร DS1 ห้อง 1501
** สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) โปรดติดต่อ งานสารสนเทศ อาคารประถม ชั้น 1 ห้องธุรการ

 

 

ผู้บันทึกข้อมูล : wallop
View : 96033
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" Privacy Policy    ยอมรับทั้งหมด