วิธีการออกจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Logout) ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

วิธีการออกจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Logout) ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

          

          สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จะต้องทำการออกจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Logout) ทุกครั้ง เมื่อเลิกใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

File :
View : 1208