จุดให้บริการเครือข่าย eduroam ของมหาวิยาลัยรามคำแหง

จุดให้บริการเครือข่าย

 

   ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีจุดบริการ eduroam ทั้งหมดทุกอาคาร และภายนอกอาคารทั่วทั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

View : 1236