ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัด สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย เรื่อง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดสถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 2 อัตรา

สังกัดฝ่ายวิศวกรรมระบบเครือข่าย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

สังกัดฝ่ายเตรียมและประมวลผลข้อมูล ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

เริ่มเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบดังนี้

 

View : 84