E-FORM by Google Platform Automation

 

ระบบกรอกข้อมูลและพิมพ์ใบลาออนไลน์ E-FORM V1.0 โดยใช้ Google Platform Automation

ขั้นตอนการทำงาน

  1. กรอกข้อมูลที่จำเป็นผ่านหน้าแบบฟอร์ม
  2. ระบบทำการสร้างไฟล์ข้อมูลจากแบบฟอร์มในรูปแบบ PDF
  3. ระบบทำการส่งไฟล์ไปยังอีเมล์ที่กรอกไว้ในแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติ

ใบลาป่วย และลากิจส่วนตัว คลิกที่นี่

ใบลาคลอดบุตร คลิกที่นี่

ใบลาพักผ่อน คลิกที่นี่

**หมายเหตุ:แก้ไขรายการวันที่ไม่ตรงเรียบร้อยแล้ว

แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะระบบ E-FORM คลิกที่นี่ 

              .       

 

 

 

View : 2566
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" Privacy Policy    ยอมรับทั้งหมด