Intel เตรียมเริ่มใช้กระบวนการผลิต Intel 4 ใหม่Intel เตรียมเริ่มใช้กระบวนการผลิต Intel 4 ใหม่ ช่วยเร่งประสิทธิภาพหน่วยประมวลผล

Credit: Intel

 

ในงาน 2022 IEEE VLSI Symposium ทาง Intel ได้เผยข้อมูลหน่วยประมวลผล Meteor Lake ที่จะถูกพัฒนาด้วยกระบวนการผลิต Intel 4 โดยชิปที่ถูกผลิตด้วย Intel 4 สามารถเร่ง Clock speed เพิ่มขึ้นได้ 21.5% ด้วยการใช้พลังงานเท่าเดิม เมื่อเทียบกับชิปรุ่นล่าสุดของบริษัท แต่เมื่อใช้ Intel 4 ในการผลิตชิปที่มี Clock speed เท่ากัน จะช่วยลดอัตราการใช้พลังงานได้ถึง 40% เลยทีเดียว Intel 4 ใช้เทคโนโลยี Extreme Ultraviolet Lithography หรือ EUV เข้ามาช่วยในการผลิตเพื่อสร้าง Transistor บนแผน Silicon wafer ซึ่ง EUV Machine แต่ละเครื่องมีมูลค่าราว 200 ล้านเหรียญสหรัฐ และเป็นครั้งแรกที่ Intel จะใช้เทคโนโลยีนี้ เริ่มจากการผลิตหน่วยประมวลผล Meteor Lake Series ประกอบด้วย 6 Performance Core และ 8 Power Efficiency Core ซึ่งมาพร้อมหน่วยประมวลผลกราฟฟิกและ AI เตรียมวางจำหน่ายในปี 2023

นอกจากนี้ Intel ยังกล่าวถึงรายละเอียดของ Intel 3 ซึ่งเป็นการออกแบบต่อยอดการใช้เทคโนโลยี EUV ในการผลิตในอนาคต ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยประมวลผลอีก 18% เมื่อเทียบกับการผลิตด้วย Intel 4 โดย Intel 3 จะพร้อมในการผลิตประมาณช่วงครึ่งหลังของปี 2023

ที่มา: https://siliconangle.com/2022/06/13/intel-details-next-generation-intel-4-chip-manufacturing-process/

 
View : 688
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" Privacy Policy    ยอมรับทั้งหมด