การประเมินค่างาน โดย คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์

การประเมินค่างาน
โดย คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์
บุคลากรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันพัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รับชมวีดีโอ คลิกที่นี่....

 

 

 

 

 
View : 3833