ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการห้องฝึกอบรมพร้อม เครื่องคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย อาคารเวียงคำ (VKB) ชั้น2 และอาคารสถาบันคอมพิวเตอร์ (ICB) จองห้องอบรมติดต่อ 02-310-8788, 8853, 8856

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • ให้บริการห้องอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรและบุคคลภายนอก อาคารเวียงคำ (VKB) ชั้น2 และอาคารสถาบันคอมพิวเตอร์ (ICB)
  • จองห้องอบรมติดต่อ 02-310-8788, 8853, 8856
View : 3343