ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ติดต่อ 02-310-8852 http://service.itsc.ru.ac.th

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ แก้ไขและซ่อมบำรุง รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมการใช้งาน ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ
  • แจ้งซ่อมผ่านเว็บไซต์ http://service.itsc.ru.ac.th

ติดต่อ 02-310-8852

View : 2493