บริการลงข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวรับสมัคร สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในหน้าเว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัยรามคำแหง ติดต่อ 02-310-8846

บริการลงข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวรับสมัคร สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในหน้าเว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ฝ่ายพัฒนาและบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดต่อ 02-310-8846 , 8845

อีเมล์ : itnews@ru.ac.th ,newscenter@ru.ac.th

View : 1978