ฝ่ายเตรียมและประมวลผลข้อมูล

ฝ่ายเตรียมและประมวลผลข้อมูล

มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการให้บริการบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องอ่านเครื่อง หมาย (OpScan) ตรวจบันทึกข้อมูลปรนัย ประวัตินักศึกษา ประเมินผลการสอน ฯลฯ หรือเอกสารอื่นใดที่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องอ่านเครื่องหมายแก่หน่วยงานภาย ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมทั้งให้บริการบันทึกข้อมูลเพื่อการประมวลผลแก่หน่วยงานภายนอกที่มาใช้ บริการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเตรียมและประมวลผลข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 หน่วย

  1. หน่วยบริการบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องอ่านเครื่องหมาย
  2. หน่วยประมวลผลและบริการเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง
  3. หน่วยพัฒนาโปรแกรมเครื่องอ่านเครื่องหมาย

 

บุคลากร

ชื่อ - สกุล:นายกิตติ เพ็ชรดี
ตำแหน่ง:นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
งานที่รับผิดชอบ:หัวหน้าฝ่ายเตรียมและประมวลผลข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8820
e-mail: kitti@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:น.ส.ณฐนนท ทองกิ่ง
ตำแหน่ง:นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
งานที่รับผิดชอบ:
  • งานประมวลผลด้วยเครื่องอ่านเครื่องหมาย
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8820
e-mail: nathanon@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:น.ส.ชิดชนก ชะนะภัย
ตำแหน่ง:นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ:งานเตรียมและบันทึกข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8820
e-mail: chidchanok@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:นายจักราวุธ แตงเจริญ
ตำแหน่ง:นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
งานที่รับผิดชอบ:หัวหน้าหน่วยประมวลผลและบริการเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8831-2
e-mail: tjakrawut@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:นายวรากร บัวรอด
ตำแหน่ง:นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ:
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8832
e-mail:

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว    ยอมรับทั้งหมด