ช่องทางการร้องเรียน ทางกล่องรับข้อร้องเรียนภายในอาคารสถาบันคอมพิวเตอร์ ทางหน้าเว็บของสถาบันคอมพิวเตอร์     ข้อร้องเรียนของสถาบันคอมพิวเตอร์ที่พบบ่อย   - ลืม Password ที่เข้าอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย ....

# 5250