รายนาม Mac Address ที่มีปัญหา -- ....

# 1295

       ในระบบเครือข่ายที่คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องแบ่งปันทรัพยากร และข้อมูลร่วมกันนั้น หมายความว่าคอมพิวเตอร์สามารถรับและส่งข้อมูลถึงกันและกันได้ ซึ่งการทำเช่นนั้นได้แสดงว่าคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะต้องมีรูปแบบของการอ....

# 16350

Malware คืออะไร        มัลแวร์ (Malware) ย่อมาจากคำว่า Malicious Software โดยเราจะอธิบายคำว่ามัลแวร์ว่าคือโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประสงค์ร้ายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์และเพื่อมาล้วงข้อมูลสำคัญไปจากผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยมัลแวร....

# 33431