การใช้งานอินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัยรามคำแหง           ตามที่ พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๗ กำหนดให้หน่วยงานของภาครัฐต้องจ....

# 171

วิธีการสมัครเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ท่านอยู่ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง               - กรณีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย ให้เข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยรามคำแหง....

# 138

วิธีการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ( www.ru.ac.th ) จะมี Pop up Link ด้านข้างขึ้นมาให้สามารถ Login ได้ หรือเลือกลิงค์ Login ที่หน้าเว็บไซต์ได้เลย ​   ใส่ชื่อผู้ใช้งาน ( ....

# 83

1. คู่มือเกี่ยวกับการสมัครเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัยรามคำแหง  คลิกที่นี่   2. คู่มือเกี่ยวกับการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัยรามคำแหง  คลิกที่นี่ ....

# 73

ติดต่อเรา   ฝ่ายวิศวกรรมระบบเครือข่าย สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2310-8800 ต่อ 2244   ....

# 64