Computer Gallery

งานกาชาด 2561 สวนลุมพินี
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง 26 พ.ย. 2561
กีฬาสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 43
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2561
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office365 สำหรับผู้ดูแลระบบ 15 ธันวาคม 2560
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Pivot วันที่ 14-15 ธ.ค. 2560
สถาบันคอมพิวเตอร์ เชิญชาวรามรวมใจ ปลูกดอกไม้ให้พ่อ
การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 21 ก.ย. 2560
การเขียนหนังสือราชการ และการจัดทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา 15 ก.ย. 2560
กิจกรรม "รวมใจ รวมความรู้ สู่ปัญญา ครั้งที่ 3 และครบรอบสถาปณาสถาบันคอมฯ 25ปี" 14 กันยายน 2560
กิจกรรม "รวมใจ รวมความรู้ สู่ปัญญา ครั้งที่ 2" 8 กันยายน 2560
คณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ 8 กันยายน 2560