Computer Gallery

การออกแบบสื่อ Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์
โครงการ การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013
คลินิกคอมฯและคาราวานการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน จ.บุรีรัมย์
คลินิกคอมฯและคาราวานการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน จ.สุรินทร์
โครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 2560
กิจกรรมทำบุญวันสงกรานณ์ 2560
กีฬาบุคลากร สุพรรณิการ์ 41
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 24 ก.พ. 2560
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "R.U.Moving Through & Beyound Thailand 4.0"
รวมใจ รวมความรู้ สู่ปัญญา 20 มกราคม 2560
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2560