Computer Gallery

รวมใจ รวมความรู้ สู่ปัญญา 20 มกราคม 2560
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2560
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ 89
"ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์" มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถวายเป็นพระราชกุศล ณ พระบรมมหาราชวัง
พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559
ปวงชนชาวรามคำแหง ถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้
วันครบรอบ 24 ปี สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมใจ รวามความรู้ สู่ปัญญา ครั้งที่ 2/2559
รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี ครั้งที่ 12
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์