ภาพกิจกรรม

การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 21 ก.ย. 2560
การเขียนหนังสือราชการ และการจัดทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา 15 ก.ย. 2560
กิจกรรม "รวมใจ รวมความรู้ สู่ปัญญา ครั้งที่ 3 และครบรอบสถาปณาสถาบันคอมฯ 25ปี" 14 กันยายน 2560
กิจกรรม "รวมใจ รวมความรู้ สู่ปัญญา ครั้งที่ 2" 8 กันยายน 2560
คณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ 8 กันยายน 2560
คลินิกคอมฯและคาราวานการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน จ.สุพรรณบุรี
คลินิกคอมฯและคาราวานการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน จ.ชัยนาท
การออกแบบสื่อ Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์
โครงการ การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013
คลินิกคอมฯและคาราวานการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน จ.บุรีรัมย์
คลินิกคอมฯและคาราวานการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน จ.สุรินทร์
โครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" Privacy Policy    ยอมรับทั้งหมด