ภาพกิจกรรม

วันครบรอบ 24 ปี สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมใจ รวามความรู้ สู่ปัญญา ครั้งที่ 2/2559
รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี ครั้งที่ 12
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การจัดการเอกสารในองค์กรด้วย Microsoft Word 2013
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย
การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติฯ
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร พ.ค. 2559
โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมตารางสอนออนไลน์
งานกาชาด 2559
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" Privacy Policy    ยอมรับทั้งหมด